Hore

Počítadlá zákazníkov

Potrebujete mať prehľad o počte návštevníkov v predajni?
Zaujíma vás vyťaženosť predajne a predavačiek? Chcete mať informáciu o efektívnosti predaja konkrétnej osoby?

Toto všetko vám jednoducho umožnia naše počítadlá zákazníkov.

Vďaka nim môžete jednoducho sledovať počet zákazníkov, ktorí vstúpili do vašej predajne. Údaje  z počítadiel sa zaznamenávajú na našom serveri, ku ktorému máte neobmedzený prístup. Máte tak neustály prehľad o počte zákazníkov, ktorí vošli do vašej predajne v presne vymedzenom období.

Využitie počítadiel zákazníkov:

Vďaka štatistikám návštevnosti dokážete:

 • efektívne naplánovať prácu personálu a otváracie hodiny,
 • prispôsobiť a sledovať efektivitu marketingových stratégií,
 • sledovať online informácie o návštevnosti a vyťaženosti jednotlivých predajní.

„Pre vašich zákazníkov je prínosom, ak im budete plne rozumieť, poznať ich potreby, zvyklosti a želania.“

Používate naše počítadlá? Prihláste sa do vášho účtu prostredníctvom tlačidla nižšie

Počítadlá zákazníkov vám dajú odpoveď na otázky:

   
Pocitadlo priechodov ik
 • koľko zákazníkov príde do vašej predajne/prevádzky/kancelárie,
 • počet zákazníkov na prevádzke v danom čase i dni,
 • ktoré dni a hodiny sú najviac exponované,
 • koľko personálu potrebujem v daný deň, resp. v dané hodiny,
 • ako je konkrétny zamestnanec efektívny v predaji,
 • a samozrejme aj to, ako zabezpečiť zásobovanie tak, aby zohľadňovalo reálne potreby prevádzky.

Výhody počítadiel pre vás aj zákazníkov

 • monitorujete obsadenosť priestorov a regulujete jej prípadné limity,
 • digitálnymi obrazovkami pri vstupe do predajne zobrazíte úroveň obsadenosti priestoru a umožníte tak zákazníkom rozhodnúť sa, či vstúpiť alebo počkať,
 • sledujete (zamestnanci aj majitelia) aktuálnu situáciu na webovej aplikácii,
 • zverejnite údaje online, aby si zákazníci mohli naplánovať svoju návštevu podľa živej mapy obsadenosti.

Cenné údaje pre váš biznis

Počítadlá vám zabezpečia zber a archiváciu údajov, ktoré môžete vyhodnocovať a analyzovať pre potreby skvalitňovania služieb zákazníkom a za účelom efektívneho a účinného nastavenia chodu prevádzky vyhovujúcej zvyklostiam a potrebám zákazníkov.

Ako funguje počítadlo zákazníkov?

Počítadlo je kľúčovým nástrojom pri získavaní informácii o návštevnosti v kamenných prevádzkach. Tento moderný systém počíta zákazníkov pomocou senzorov namontovaných pri vstupe do predajne.

Systém vám tak poskytne dôležité informácie o počte zákazníkov, ktoré vám pomôžu nielen pri lepšom plánovaní marketingových aktivít, ale aj pri efektívnejšom riadení predajne či prevádzky.

// Počítadlá zákazníkov

Vybrané produkty

Kamerove pocitanie zakaznikov Basic

CCTV Počítadlo Basic 5241

Počítadlo priechodov CCTV Basic 5241 – jednoduchý spôsob počítania zákazníkov

counter

EyeCounter – 3D

Počítadlo pre aktuálny stav osôb na predajni

3D pocitadlo zakaznikov OrisPlus biele

3D počítadlo – PC3D100

Obsahuje dve vstavané kamery, ktoré odosielajú obraz do vstavaného procesora počítača