Hore

Kontakt

Kontaktný formulár  Fakturačné údaje

  ORIS PLUS SK s.r.o
  Dohnányho 7
  917 02, Trnava

  IČ: 35962127
  DIČ: SK2022110046


  Bankové spojenie

  Názov banky: Československá obchodná banka, a.s.
  IBAN: SK 27 7500 0000 0040 1790 6691
  SWIFT: CEKOSKBX