Uvoľňovače - RF uvoľňovače/deaktivátory

Uvoľňovače sú technické zariadenia slúžiace na uvoľnenie mechanických či elektronických bezpečnostných a ochranných prvkov umiestnených na tovar. Deaktivátory slúžia k deaktivácii elektronických prvkov ochrany a zabezpečenia tovaru proti krádeži, jedná sa papierové a plastové etikety

RF Deactivator DR-2

RF deaktivátor DR-2

elektronika RF deaktivátora deaktivuje papierové kódy alebo slúži ako…
Viac…

RF Deactivator DR-5

RF deaktivátor DR-5
elektronika RF deaktivátora deaktivuje … Viac…

RF Table Pad

RF Table Pad
tenká vysoko kvalitná deaktivačná doska pre RF deaktivátor
Viac…

RF Hand-Held Deactivator

RF Hand-Held Deactivator

praktická ručná deaktivačná anténa
Viac…