Uvoľňovače - Uvoľňovače magnetické

Uvoľňovače sú technické zariadenia slúžiace na uvoľnenie mechanických či elektronických bezpečnostných a ochranných prvkov umiestnených na tovar. Deaktivátory slúžia k deaktivácii elektronických prvkov ochrany a zabezpečenia tovaru proti krádeži.

Detacher Onyx

Onyx uvoľnovač
Supersilný uvoľňovač na stôl pre všetky typy kódov.
Viac…

Detacher NT

Detacher NT
supersilný uvoľňovač na stôl pre všetky typy kódov
Viac…

Detacher CS

Detacherp CS
Supersilný uvoľňovač zabudovateľný pre všetky typy kódov.
Viac…

Multidetacher

Multidetacher
Supersilný uvoľňovač na stôl pre všetky typy kódov.
Viac…