Uvoľňovače - EM uvoľňovače/deaktivátory

Uvoľňovače sú technické zariadenia slúžiace na uvoľnenie mechanických či elektronických bezpečnostných a ochranných prvkov umiestnených na tovar. Deaktivátory slúžia k deaktivácii elektronických prvkov ochrany a zabezpečenia tovaru proti krádeži, jedná sa papierové a plastové etikety

EM Library Deactivator & Reactivator

EM Library Deactivator & Reactivator
Deaktivácie a reaktivácia. Deaktivuje a reaktivuje line pásy a používa sa pre…
Viac…

EM Distance Deactivator & Reactivator

EM Distance Deactivator & Reactivator
Efektívne vzdialenosť deaktivácia. Deaktivuje a reaktivuje SSDW…
Viac…

EM Bookshop Deactivator

EM Bookshop Deactivator
Deaktivácia pre kníhkupectvo. Deaktivuje SSDW etikety a pracuje s spot prúžkami. Viac…

LIBACT Ergo

LIBACT Ergo
Pre nemagnetické media ako knihy a CD/DVD
Viac…

LIBACT LShape

LIBACT LShape
Táto jednotka môže byť vložená do stolovej dosky. Je možné ju…
Viac…

LIBACT Desktop

LIBACT DeskTOP
Základné prevedenie LIBACT umožňuje rýchlu a spoľahlivú deaktiváciu / reaktiváciu…
Viac…