Spojky a napájanie

Slučková káblová ochrana je mechanický systém zabezpečenia tovaru proti jeho odcudzeniu. Slučková ochrana funguje na princípe sledovania elektrickej slučky vedenej káblom k stráženému produktu, ku ktorému je pripevnený senzor. Poplachy vyhodnocuje centrálna jednotka, ktorá môže byť rozšíriteľná pripojením rozbočovačov. Slučková káblová ochrana umožňuje zákazníkom bezprostredný kontakt s tovarom, zároveň znižuje množstvo krádeží na minimum.Pri elektronickej slučkovej ochrane tovaru je strážený tovar prepojený so zabezpečovacím zariadením pomocou senzora – snímača umiestneného na kábliku Slučková káblová ochrana zabezpečuje chránený tovar pomocou uzavretej elektronickej slučky. V prípade pokusu o odcudzenie vystaveného chráneného tovaru je narušený senzor, ktorý spustí alarm. Pre vloženie a odstránenie chráneného tovaru z expozície slúžia špeciálne kódované kľúče, ktoré umožnia odblokovať senzor(slučku) bez spustenia alarmu.

Úvodná stránka /Slučková ochrana – Spojky a napájanie

Spojka

Spojka
Spojovací kábel na spojenie dvoch káblov. To je užitočné najmä vtedy, ak je alarm ďaleko od centrálnej jednotky.

Y adapter

Y adapter
Y adaptér umožňuje pripojenie dvoch rôznych alebo rovnakých čidiel na jeden port centrálnej jednotky. To umožňuje zabezpečiť viac predmetov.

Display socket

Display socket
Display socket sa pripevňuje do steny výkladu. Dovoľuje pripojenie káblu do zásuvky pripevnenej na požadovanom mieste, bez potreby pripojiť senzor priamo do centrálnej jednotky.

Napájací zdroj

Napájací zdroj
Napájací zdroj pre C16 v 2.0 19V alarmové jednotky