Secu Media

Úvodná stránka /Slučková ochrana – Secu Media

Secu Media SECU-MEDIA Systems &Trade je inovatívny vývoj OPTIGUARD slučkového zabezpečovacieho systému. Je dizajnovaný pre ochranu elektronických produktov s prezentacným displejom a produktami na otvorenej prezentacie. Secu Media je oveľa viac než len zabezpećenie. Secu Media podporuje nabijanie vystavených zariadení funkciu interaktívného zobrazenia multimedialných prezentácií. Secu-Media učinne podporujú predajnosť, tak že zákazníci sa môžu oboznámiť s prodktmi a ponukou obchodu


Hlavné črty:
  • Reklamný displej
  • Zabezpečenie
  • Nabíjanie mobilných telefónov LIVE funkcia
  • Secu Media software

Secu Media Secu Media leták