C16 Port Units 2.0

C16 Port Units 2.0 Chráni až 16 položiek jednotlivo, prípadne je možné ju rozšíriť na 32 položiek. Signál alarmu je optický aj akustický. Ovláda sa IR ovládačom a je zálohovaná batériami pri výpadku prúdu. Možnosť pripojenia dvoch externých zariadení : externý poplašný indikátor (siréna), IR ovládač.