Alarmové jednotky

Slučková káblová ochrana je mechanický systém zabezpečenia tovaru proti jeho odcudzeniu. Slučková ochrana funguje na princípe sledovania elektrickej slučky vedenej káblom k stráženému produktu, ku ktorému je pripevnený senzor. Poplachy vyhodnocuje centrálna jednotka, ktorá môže byť rozšíriteľná pripojením rozbočovačov. Slučková káblová ochrana umožňuje zákazníkom bezprostredný kontakt s tovarom, zároveň znižuje množstvo krádeží na minimum.Pri elektronickej slučkovej ochrane tovaru je strážený tovar prepojený so zabezpečovacím zariadením pomocou senzora – snímača umiestneného na kábliku Slučková káblová ochrana zabezpečuje chránený tovar pomocou uzavretej elektronickej slučky. V prípade pokusu o odcudzenie vystaveného chráneného tovaru je narušený senzor, ktorý spustí alarm. Pre vloženie a odstránenie chráneného tovaru z expozície slúžia špeciálne kódované kľúče, ktoré umožnia odblokovať senzor(slučku) bez spustenia alarmu.

Úvodná stránka /Slučková ochrana – Alarmové jednotky

C4 Port Units 2.0

Kedykoľvek je pohyblivost a nízka cena klúčovým faktorom, 4-portvá Optiguard centrálna jednotka poskytuje optimálnu...Viac

C8 Port Units 2.0

C8 Port Unit 2.0 je zariadenie ktoré dovoľuje súčasne chrániť a nabíjat až osem produktov. Centrálna jdnotka C8 je výborný produkt pre...Viac

C16 Port Units 2.0

16 portová ústredna zabezpečenia tovaru pomocou slučkového alarmu vo verzii...Viac