CN-C-F7226

CN-C-f7226

bezpečnosný a ochranný obal Health & Beauty Protection

Moisturizing and Perfecting Creams, Body oil, Face Scrubs, Parfume

rozmery:

vnútorný 140mm x 72mm x 50mm
vonkajší 154,6mm x 78mm x 72.2mm