LibRid Classic

LibRid Classic Tradičný a cenovo dostupna samoobslužná stanica, môže byť umistnená na stôl, alebo integrovaná do nabytku