CN-C-F7216

CN-C-f7216

Health & Beauty Protection Firming and Renewing Creams, Eye treatmens, Bronzing lotion and Parfume

rozmery:

vnútorný 137mm x 90mm x 62mm
vonkajší 151,6mm x 96,6mm x 86mm