CN-C-F7126

CN-C-f7126

Health & Beauty Protection Eye creams and lifting serums, Lip fortifying Balms, Parfume

rozmery:

vnútorný 110mm x 72mm x 42mm
vonkajší 124,6mm x 78mm x 67,1mm