SPU platobný systém

**Pre knižnice požadujúce poplatky za výpožičky je SPU ďalším krokom k plnej automatizácii úrokov procesu.**

Na želanie môže SPU prijímať aj platobné karty.

Automat vracia iba mince. Jednotka automaticky recykluje mince, maximálna hodnota je nastaviteľná.

Vďaka jednoduchej obsluhe prostredníctvom dotykovej obrazovky prijíma kombinácie mincí, bankoviek a prípadne aj platobných kariet. Vďaka automatickému doplňovaniu mincí má SPU ambíciu stať sa platným zariadením Vašej knižnice.

Úvodná stránka /RFID - SPU platobný systém

SPU platobný systém

SPU platobný systém
SPU prijíma kombinácie mincí a bankoviek. Knižnica si môže zadať maximálnu akceptovanú bankovku.